•  
Πίσω στο Σύστημα εγκατάστασης Rapid SL

Rapid SL for wash basin
 Rapid SL for wash basin 38554001
Χρώμα (001)
Κωδικός 38554001

Product description


Rapid SL for wash basin

for single hole installation
1.13 m installation height
for on-the-wall installations or studded walls
powder coated steel frame, self-supporting
for dry-cladding, completely pre-assembled
with fixed connections
for single or rail installation
quick adjustment, lockable
fixing material
TÜV approved
wash basin fixing bolts M10 with
fixing device for ceramic
variable distance of fixing bolts
HT-outlet bend Ø 50 mm
seal Ø 32 mm
2 noise protected fitting connections ½"
without accessories for on-the-wall
installation

Διαστασιολόγια

(001) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(001) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη