•  
Πίσω στο Σύστημα εγκατάστασης Rapid SL

Rapid SL for WC
 Rapid SL for WC 38519001
Χρώμα (001)
Κωδικός 38519001

Product description


Rapid SL for WC

flush valve 6 - 9 l
for manual/electronic actuation
1.13 m installation height
for on-the-wall installations or studded walls
steel frame with foil coating/hot
galvanized, self-supporting
for dry-cladding, completely pre-assembled
for single or rail installation
quick adjustment, lockable
fixing material
TÜV approved
2 WC fixing bolts
distance of fixing bolts 180/230 mm
outlet bend ø 80 mm
depth adjustable
reducer Ø 80/100 mm
inlet and outlet connecting set
manual/electronic actuation
adjustable
low noise (group I acc. to
German Noise Specification)
(¾")
stop valve
4.5 - 9 l adjustable
P-IX 2835/l
DIN DVGW 466
flush bend
flow rate adjustment
without accessories for on-the-wall
installation

Διαστασιολόγια

(001) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(001) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη