•  

Τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού

Θα μπορούσε κανείς, τη σημερινή εποχή, να επιτρέψει τη σπατάλη πολλών λίτρων νερού που πηγαίνει χωρίς σκέψη στην αποχέτευση, όσο πλένει τα δόντια του; Σήμερα η  ευαισθητοποίηση μας για τον πολύτιμο αυτόν φυσικό πόρο, είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Μόνο τρία τοις εκατό του νερού της Γης είναι πόσιμο. Για τον GROHE, η συνειδητή, οικονομική χρήση της ενέργειας και των πόρων δεν είναι μόνο μια πρόκληση αλλά και μεγάλη χαρά. Γι' αυτό διοχετεύουμε όλο το εφευρετικό μας πνεύμα στην τελειοποίηση βιώσιμων συστημάτων. Για παράδειγμα, η τεχνολογία GROHE EcoJoy™ που έχουμε, αποτελεί εδώ και καιρό αναπόσπαστο μέρος πολλών μπαταριών και ντους της εταιρείας μας.

Η  τεχνολογία GROHE EcoJoy™ μας βοηθά  να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας – αλλά και να συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε το νερό. Αυτή η τεχνολογία είναι ήδη ενσωματωμένη σε πολλά από τα εξαρτήματα και τα ντους μας ως πρότυπο. Μειώνει την κατανάλωση και μεγιστοποιεί την άνεση.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

  • Recommended Product Lines