•  

Επιστήμη & Τεχνολογία

Centres of excellence and research are a fitting environment for GROHE’s innovative and industry-leading bathroom solutions.