•  

GROHE Special Fittings

When it comes to responsible use of water, GROHE can offer professional advice on suitable faucets with a clear, streamlined and functional design.

As the world’s leading sanitary brand, GROHE has a long track record in developing reliable faucets for public and commercial use. Whether at Disney World in Florida, the McLaren Technology Center, Aachen University Hospital or Istanbul Airport – GROHE’s high-quality faucets are installed all over the world.

The GROHE range is based on proven technologies that are adapted to the needs of different user groups, local conditions, ergonomic requirements, safety aspects and required levels of hygiene. Touchless control, self-closing faucets, thermostats and special single lever mixers offer specific advantages in individual applications.

Perusvaatimukset

Yleiset ja kaupalliset tilat asettavat erilaisia vaatimuksia hanoille. Alakohtaiset vaatimukset ja tarpeet koskien hygieniaa, ergonomiaa ja turvallisuutta vaihtelevat. Säädökset ja ohjeistukset työpaikoilla vaikuttavat näihin vaatimuksiin. Erityisesti elintarvike- ja terveydenhuoltoalalla kuten sairaaloissa, leikkautiloissa ja hoitokodeissa vaatimukset ovat korkeat.

Vastine rahoille (alkuperäinen investointi + pitkän aikavälin huolto- ja ylläpitokustannukset), toiminnallisuus sekä suoja ilkivaltalta ovat myös ostopäätökseen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä. Käyttömukavuus ja hanan hyödyt päivittäisessä käytössä kuten vedenpaineen säätelijä, lämpötilavälit, automaattiset huuhteluohjelmat ja termaalinen desinfektio kannattaa myös huomioida.

Toimivuus

Helppo ja intuitiivinen toimivuus on keskeinen ominaisuus korkealaatuisissa hanoissa. Tämä lisää myös tuotteen turvallisuutta ja vähentää riskiä tuotteen vääränlaiseen toimintaan. Yleisissä ja kaupallisissa wc-tiloissa hanan toiminnallisuuden tulee ottaa huomioon käyttäjäkunta sekä heidän vaatimuksensa, fyysinen liikkuvuutensa sekä aiempi tuotetuntemus.

Turvallisuus

Suunnittelijat, asentajat ja muut toimijat voivat luottaa GROHEn korkeaan turvallisuustasoon. Esimerkiksi GROHEn yksivipuhanoissa on lämpötilanrajoittaja, joka voidaan myös laajentaa integroituun termostaattiin.
GROHE CoolTouch

Hygienia

Terveydenhuolto- ja elintarvikealalla hygienisyys on ensisijaisen tärkeää, ja saavutetaan kosketusvapailla hanoilla. Juomaveden asennuksen suojaukset tulee myös olla kunnossa, sillä seisonutta vettä ja sitä kautta erilaisia bakteeteja tulee ehkäistä. Sähköisesti säädeltävät GROHE-hanat voidaan asettaa automaattihuuhtelulle ennalta määrättyjen aikavälien mukaisesti. Sähköiset hanat voivat myös suorittaa termaalisen desinfektion pienellä lisä asetuksella.

Ilkivaltasuoja

Etenkin julkisten tilojen wc-tilat on hyvä suojata ilkivallalta. GROHE tarjoaa ratkaisut, joiden avulla hanat toimivat kaikissa tilanteissa ja ovat suojattuna tahallisilta aiheutetuilta vesivuodoilta. Näitä ratkaisuja ovat mm. piiloelementit, automaattinen vedensulku, kiertyvät hanalukot sekä oikeat materiaalivalinnat (esim. ruostumaton teräs). Raikkaat ja tyylikkäät saniteettitilat ehkäisevät myös itsessään ilkivallan tekijöitä.