•  

WC instalační systém a bidetová baterie

Product recommendations

informace o instalaci

Instalační výška klozetového sedátka by měla být 40 cm

množství vody

S nízkým tlakem ohřívače vody není montáž bidetu možná!

Požadavky na zajištění řádného fungování tohoto WC a bidetového řešení:
• min. Dynamický tlak 0,5 bar
• Doporučený průtok tlak 1-5 bar
• Max. 10 bar Provozní tlak
• Zkušební tlak 16 bar

Pokud je statický tlak vyšší než 5 barů, nainstalujte redukční ventil.

Vyhněte se velkým rozdílům tlaku mezi studenou a horkou vodou.
• Průtok při tlaku 3 bar průtok: cca. 10 l / min
• Přívod teplé vody Max. 80 ° C
• Doporučení: (úspora energie) 60 ° C

Obecné rady pro instalaci
Ujistěte se, že množství a tlak vody je vhodný, aby byl odpad dostatečně dimenzován.