•  

Sprchová baterie s ruční sprchou

Product recommendations

praktické informace
Bezpečnost - Nastavení teploty: omezovač teploty zabrání opaření, zejména u dětí.

informace o instalaci
Prosím, dodržujte doporučenou instalační výšku sprchové tyče.

množství vody
Pro zajištění řádného fungování tohoto sprchového řešení, je minimálně 7 l teplé / studené vody potřebné za minutu při dynamickém vstupním tlaku minimálně 1 bar před instalací termostatu.

Obecné rady pro instalaci
Ujistěte se, že množství a tlak vody je vhodný, aby byl odpad dostatečně dimenzován.