•  

Монтаж на артикули за тоалетна и биде

Примери за инсталация на система за вграждане за WC