•  

Инсталация на смесители за умивалник

Примери за инсталация на еднодупкови или тридупкови смесители на един или два умивалника.