•  

Serviceprocedure

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Na verzending ontvang je automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding.

We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. De opdrachtgever krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.
GROHE Serviceprocedure
Kosten
De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Daarom worden eventuele kosten, als het naar onze beoordeling geen productfout is, aan de opdrachtgever doorgerekend.

In de praktijk ervaren wij dat je als wederverkoper bij het melden van een klacht slechts optreedt als intermediair voor de eindgebruiker of je wederverkoper. Je wilt dus eigenlijk niet als opdrachtgever beschouwd worden en de eventuele kosten voor de serviceopdracht voor jouw rekening nemen.

Ter vermijding van de discussie over wie in voorkomende gevallen verantwoordelijk is voor de eventuele kosten, adviseren wij je als wederverkoper je relatie zelf direct de servicemelding bij Grohe te laten indienen d.m.v. het speciale serviceformulier.

Naast het uitblijven van de discussie over kostenverantwoordelijkheid, is het voordeel van deze werkwijze dat je onnodige administratie vermijdt en wij direct en dus sneller met de eindgebruiker in contact zijn voor het leveren van service.

Gerelateerde links